ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ (Sapta Sagaradaachee Ello) – ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]

Sapta Sagaradaachee Ello Lyrics

“ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚರಣರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]” ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ] ಸಾಹಿತ್ಯ ಧನಂಜಯ್ … Read more

ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ (Jagave Neenu Gelathiye) – ಲವ್ 360

Jagave Neenu Gelathiye lyrics

“ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ಲವ್ 360” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಡು ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲವ್ 360 ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಶಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಗಾಯನ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮರುಭೂಮಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಓ ಚಿಲುಮೆಯೇಕನಸುಗಳ ರಾಶಿಯನು ತಂದಓ ಚೆಲುವೆಯೇ ಒಣ … Read more

ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ (Ellinda Aarambavo) – ಅಪ್ಪು

Ellinda Aarambavo lyrics

“ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಆರಂಭದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಹಾಡಿದವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ ನಟರು ಪುನೀತ್, ರಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ…..ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….ಹೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ.. … Read more

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ (Baare Baare Kalyana Mantappake Baa) – ಅಪ್ಪು

Baare Baare Kalyana Mantappake Baa lyrics

ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ “ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ” ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗೀತದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಹಾಡಿದವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ ನಟರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ರಕ್ಷಿತ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಟಾಯಿತೀಗ … Read more

ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು (Nee Nadedare Sogasu) – ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು

Nee Nadedare Sogasu lyrics

ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದ ಹಾಡು “ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು” ಚಲನಚಿತ್ರದ “ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು” ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ವರಗಳು, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೆದಾಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವರು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…ನೀ ನಿಂತರೆ ಸೊಗಸು… … Read more

ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ (premavide manade) – ಅಂತ

premavide manade

“ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂತ” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತಪ್ರಿಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರದ್ದು, ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ನಗುತ ನಲಿವ ಹೂವಾಗಿಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ… || ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ…|| ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ..ನಾ … Read more

ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ (Mooru Kaasina Kudure) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Mooru Kaasina Kudure

“ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ರಮೇಶ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ರಂಭಾ ಬೇಡ ಜಂಬಜಂಬ ಗಿಂಬ ಬೇಡ ರಂಭಾ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಏರಿ ಬಂದಳೋ … Read more

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ (Preethiyalli iro sukha gotte iralilla) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Preethiyalli iro sukha gotte iralilla

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ … Read more

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ (Eke Heegaytho Nanu Kanenu) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Eke Heegaytho Nanu Kanenu

“ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಛಾಯ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಛಾಯ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ … Read more

ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ (Ee Lokavannu Saridugibidade) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

Ee Lokavannu Saridugibidade

“ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರ “7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ … Read more