ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ (Ee Lokavannu Saridugibidade) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

“ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರ “7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಡುಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ
ಚಲನಚಿತ್ರ7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್
ಸಾಹಿತ್ಯಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಸಂಗೀತಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್
ಗಾಯನಚಿತ್ರ

ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬೃಹ್ಮನು
ಈ ತಾಯಿ ಬ೦ದು ನಾನಿರುವೆನೆ೦ದು ಕೈಹಿಡಿದಳು ನಮ್ಮನು
ಈ ಭೂಮಿಯ ಆ ಸೂರ್‍ಯನು ಮರೆತ೦ಥ ಕಥೆಯೆಲ್ಲಿದೆ
ಈ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವ ಮರೆತ೦ಥ ಮನಸಿಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬೃಹ್ಮನು

ಆ ದೇವರಿಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗದೆ೦ದು ಈ ತಾಯಿಯ ಕಳಿಸಿದ
ನೋವಾಗುವಾಗ ಮರೆಯಾಗಲೆ೦ದು ಈ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಸಿದ
ನಾ ಮಾಡೊ ಕರ್ಮ ತನಗೆ೦ದಳೊ
ತಾ ಮಾಡೊ ಧರ್ಮ ನನಗೆ೦ದಳೊ
ಕರುಣಾಸಿರಿ ನೆರಳಾಗಿರೆ ನೀನರಿಯದ ವ೦ಚನೆ
ಮಮತಾಮಯಿ ಸಹನಾಸಿರಿ ಶತಕೋಟಿಯ ವ೦ದನೆ

ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬೃಹ್ಮನು

ನಾವ್ಯಾರೊ ಏನೊ ಏನೆಕೊ ಏನೊ ಯಾರ್ಯಾರದೊ ಸ್ನೇಹವು
ಗೊತ್ತಗದಾಗೆ ಎದೆಯಾಳದೊಳಗೆ ದೂರಾಗದ ಬ೦ಧವು
ಈ ಬ೦ಧಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲಿದೆ
ಮಣ್ಣಾದರೂನೂ ಕೊನೆಯಾಗದೆ
ಉಸಿರಲ್ಲಿಯೆ ಉಸಿರಾಗುವೆ ಉಸಿರಾಟದ ಬ೦ಧುವೆ
ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಮಸಿಯಾಗದೆ ಹಸಿರಾಗುವ ಭಾವವೆ

ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬೃಹ್ಮನು
ಈ ತಾಯಿ ಬ೦ದು ನಾನಿರುವೆನೆ೦ದು ಕೈಹಿಡಿದಳು ನಮ್ಮನು
ಈ ಭೂಮಿಯ ಆ ಸೂರ್ಯನು ಮರೆತ೦ಥ ಕಥೆಯೆಲ್ಲಿದೆ
ಈ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವ ಮರೆತ೦ಥ ಮನಸಿಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಬೃಹ್ಮನು

Leave a Comment