ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ (Baare Baare Kalyana Mantappake Baa) – ಅಪ್ಪು

ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ “ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ” ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗೀತದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಹಾಡುಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ
ಚಲನಚಿತ್ರಅಪ್ಪು
ಹಾಡಿದವರುಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ
ನಟರುಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ರಕ್ಷಿತ

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ
ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಟಾಯಿತೀಗ ಬೇಗ ಬಾ
ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಚಚ್ಚುತಿರಲು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಹಸೆಗೆ

ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ
ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಟಾಯಿತೀಗ ಬೇಗ ಬಾ

ನೀನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನ್ಜಲು
ಲವ್ವೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಲು
ಮದುವೆಯ ಬೆಲ್ಲು ಮೊಳಗಿರಲು ಬೆರಳಿಗೆ ರಿಂಗು ತೊಡಿಸಿರಲು

ಮುತ್ತಂಥ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಸೋಲದು
ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರು made for each otherಉ

ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲವ್ವೇ ಅಮೃತ
ಜೀವನ್ಮೆ ಪ್ಯಾರೆ ಶಾಶ್ವತ
ಹೃದಯದ ಭಾವ ಬೆರೆತಿರಲು ಒಲವಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿರಲು

ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲವೊ
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲವೋ
ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯಾದರು ಜಾತಿಯೇನೆ ಇದ್ದರು ಪ್ರೇಮವು ಒಂದೇ…..

Leave a Comment