Aadona Banni Kanna Muchale (ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ) – Janapada Geete

adona banni kanna muchale

ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಜೀವನ್ವೊಂದು ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಣಿಯುವ ನರ್ತನ ಶಾಲೆ || ಸುತ್ತಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದ ರಂಗುರಂಗೋಲೆ ಬಳುಕುತ ಬರುವಳು ವನಮಾಲೆ ಭರದಿಂದ ಬಂದು ಪಚ್ಚೆಯ ಸಾಲೆ ತೂಗಾಡಿ ಕರೆದಾವು ತೆಂಗಿನ ಸಾಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಚಂಪಾಲೆ || ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂಚರ ಕರೆಯೋಲೆ ಕುಣಿಯುತ ಬರುವಳು ನವ್ವಾಲೆ ಇಂಪು ಇಂಪಿನ ಗುಂಪು ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಪನು ಸೂಸುವ ಹೂಗಳ ಮಾಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಚಂಪಾಲೆ ||

Sukha Ellarigellaithavva (ಸುಖ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆಲ್ಲೈತವ್ವ) – Janapada Geete

Sukha Ellarigellaithavva

ಸುಖ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆಲ್ಲೈತವ್ವ ದುಃಖ ತುಂಬ್ಯಾದೆ ಮರುತ್ಯಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ತಾ ಕಳೆಯಬೇಕ ಶಿವನ ಮ್ಯಾಲ್ಯಾಕ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಕ || ಸತ್ಯವಂತನಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಜಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಿ ಋಣವ ತೀರಿಸಿದ ಹೊಲೆಯಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಸುಡುಗಾಡ ಕಾಯ್ದ || ತಂದೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷ ವನವಾಸಕ್ಹೋದ ಸೀತೆಯ ಕಳಕೊಂಡು ಬಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ || ಕೌರವರ ಮೋಸಾದಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಬಿಟ್ಟು ಬವಣೆ ಪಟ್ಟರು ಅಪಮಾನಗಳನೆಲ್ಲಾ ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡರು ||

Yello Jogappa Ninna Aramane (ಎಲ್ಲೊ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನರಮನೆ) – Janapada Geete

Yello Jogappa Ninna Aramane

ಕಿನ್ನೂರಿ ನುಡಿಸೋನಾ ದನಿ ಚೆಂದಾವೊ ಕಿನ್ನೂರಿ ನುಡಿಸೊನಾ ಬೆರಳಿನಂದ ಚೆಂದವೋ ಚಿಕಿಯುಂಗುರಕೆ ನಾರಿ ಮನ್ಸಿಟ್ಟಳೊ ಬೆಳ್ಳಿಯುಂಗರಕೆ ನಾರಿ ಮನಸಿಟ್ಟಳೊ ಎಲ್ಲೊ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನರಮನೆ ಎಲ್ಲೊ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಳಮನೆ || ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾನವೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೊ ತಂದಿಡೆ ನಾರಿ ನೀ ನಿ ಸುಖವ | ಅತ್ತಿತ್ತ ಬಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಬೈತಾರೆ ಕೊಳ್ಳೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ ಪಡಿದಾನ | ಇತ್ತಿತ್ತ ಬಂದರೆತ್ತ ಮಾವಂದಿರು ಬಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆಸಾಲು ನಾನು ಕದ್ದೆನೇನೆ ನಾರಿ ಕುದುರೆ ಸಾಲು ನಾನು ಕದ್ದೆನೇನೆ ಹೆರೆವಾ … Read more

Thingalu Mulugidavo (ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೊ) – Janapada Geete

Thingalu Mulugidavo

ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ || ಮಾಯ್ಕಾತಿಚಾಮುಂಡೀ ಮಂಡೆಲ್ಲಿ ಒದರೀರಿ ಮೈಸೂರಿಂದಾಚೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ | ಮೈಸೂರಿಂದಾಚೆ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲಿ ಹೂ ಕಂಡು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲೆ ಒದರಿದರು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ || ಕರಿಯ ಕಡ್ಡಿಯ ಸೀರೆ ನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕುಣಿಕೆ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವವಳೆ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ | ನಡೆಮಡಿಯ ಮೇಲೇ ಬರುವವಳೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೊರೆಯೆದ್ದು ಕೈಯ ಮುಗಿದಾರೊ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ || ಕನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಬಂದೊ ಕಂಚಿನ ಹೆಬ್ಬರೆ … Read more

Sharanu Sharanayya Gananayaka (ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯ ಗಣನಾಯ್ಕ) – Janapada Geete

Sharanu Sharanayya Gananayaka

ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯ ಗಣನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಣನಾಯ್ಕ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾವ ಕಲಿಸಯ್ಯ ಗಣನಾಯ್ಕ ಉಸಲಿ ಕಾಯಿಕಡುಬು ಗಣನಾಯ್ಕ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾದೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಗಣನಾಯ್ಕ ಗೊನೆಮೇಗ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗಣನಾಯ್ಕ ನಿಮಗೆ ಚಿಗುರೆಲೆ ಕಳಿ ಅಡ್ಕೆ ಗಣನಾಯ್ಕ ಕೊಂಬೆಮೇಗ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಣನಾಯ್ಕ ನಿಮಗೆ ಜೋಡಿ ಇಡುಗಾಯಿ ಗಣನಾಯ್ಕ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗಣನಾಯ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಗಣನಾಯ್ಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಗಣನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಕುಮಾರನಯ್ಯ ಗಣನಾಯ್ಕ ಹೆಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಗಣನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ … Read more

Bhagyada Balegara (ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ) – Janapada Geete

Bhagyada Balegara Lyrics

ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬಾ ನನ್ ತವರೀಗೇ ನಿನ್ನ ತವರೂರ ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೆನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಗುರಿಯಿಲ್ಲ ಎಲೆಬಾಲೆ ತೋರಿಸು ಬಾರೇ ತವರೂರಾ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬಾ ನನ್ ತವರೀಗೇ ಮುತ್ತೈದೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ತೋರು ಬಾ ನಿನ್ ತವರೂರ ಬಾಳೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬೀಡು, ಸೀಬೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬೀಡು ನಟ್ಟ ನಡುವೇಲಿ ನೀ ಹೋಗು ಬಳೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿಹುದೆನ್ನಾ ತವರೂರು ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಕಾಣೋ, ಕಂಚಿನ ಕದ ಕಾಣೋ ಇಂಚಾಡೋ ಎರಡು ಗಿಳಿ ಕಾಣೋ ಬಳೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿಹುದೆನ್ನಾ … Read more

ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ (Singara Siriye) – ಕಾಂತಾರ

Singara Siriye Lyrics

“ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ಕಾಂತಾರ” ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ದ್ವಾರಾ ಸಂವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬೆರಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಂಗೀತ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಗಾಯನ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬತ್ತಾತೊಳು ಕೈಗೆ ಮಡಿ ಉಳೆಸಿದಮದ್ವಿ ಹೋದಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲಮದ್ವಿ ಹೋದಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಸರೂರಹೂವ ಗಂಟನ್ನ ತೆಗೆದೀಡ ಏ … Read more

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ (Ra Ra Rakkamma) – ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ

Ra Ra Rakkamma Lyrics

“ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ” ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ” ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಂಗೀತ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಗಾಯನ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಬಂದೆ ಬುಲಾಕ್ ಕಾರ್ತಾಲಿರಿಂಗಾ ರಿಂಗಾ … Read more

ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ (Usire usire) – ಹುಚ್ಚಾ

Usire usire Lyrics

“ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ “ಹುಚ್ಚಾ”ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೊತ್ತ ಚಿರಕಾಲದ ಗೀತೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹುಚ್ಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ … Read more

ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ (Maathella Haage Ide) – ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

Maathella Haage Ide Lyrics

“ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲ ಹಾಡಾಗಿದೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಹೊಮ್ಮುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜುನ್ … Read more