ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ (Singara Siriye) – ಕಾಂತಾರ

Singara Siriye Lyrics

“ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ಕಾಂತಾರ” ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ದ್ವಾರಾ ಸಂವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬೆರಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಂಗೀತ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಗಾಯನ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬತ್ತಾತೊಳು ಕೈಗೆ ಮಡಿ ಉಳೆಸಿದಮದ್ವಿ ಹೋದಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲಮದ್ವಿ ಹೋದಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಸರೂರಹೂವ ಗಂಟನ್ನ ತೆಗೆದೀಡ ಏ … Read more

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ (Ra Ra Rakkamma) – ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ

Ra Ra Rakkamma Lyrics

“ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ” ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ” ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಂಗೀತ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಗಾಯನ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಬಂದೆ ಬುಲಾಕ್ ಕಾರ್ತಾಲಿರಿಂಗಾ ರಿಂಗಾ … Read more

ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ (Usire usire) – ಹುಚ್ಚಾ

Usire usire Lyrics

“ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ “ಹುಚ್ಚಾ”ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೊತ್ತ ಚಿರಕಾಲದ ಗೀತೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹುಚ್ಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ … Read more

ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ (Maathella Haage Ide) – ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

Maathella Haage Ide Lyrics

“ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲ ಹಾಡಾಗಿದೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಹೊಮ್ಮುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜುನ್ … Read more

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ (Sapta Sagaradaachee Ello) – ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]

Sapta Sagaradaachee Ello Lyrics

“ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚರಣರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]” ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ] ಸಾಹಿತ್ಯ ಧನಂಜಯ್ … Read more

ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ (Jagave Neenu Gelathiye) – ಲವ್ 360

Jagave Neenu Gelathiye lyrics

“ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ಲವ್ 360” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಡು ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲವ್ 360 ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಶಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಗಾಯನ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮರುಭೂಮಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಓ ಚಿಲುಮೆಯೇಕನಸುಗಳ ರಾಶಿಯನು ತಂದಓ ಚೆಲುವೆಯೇ ಒಣ … Read more

ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ (Ellinda Aarambavo) – ಅಪ್ಪು

Ellinda Aarambavo lyrics

“ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಆರಂಭದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಹಾಡಿದವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ ನಟರು ಪುನೀತ್, ರಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ…..ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….ಹೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ.. … Read more

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ (Baare Baare Kalyana Mantappake Baa) – ಅಪ್ಪು

Baare Baare Kalyana Mantappake Baa lyrics

ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ “ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ” ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗೀತದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಹಾಡಿದವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ ನಟರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ರಕ್ಷಿತ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಟಾಯಿತೀಗ … Read more

ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು (Nee Nadedare Sogasu) – ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು

Nee Nadedare Sogasu lyrics

ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದ ಹಾಡು “ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು” ಚಲನಚಿತ್ರದ “ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು” ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ವರಗಳು, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೆದಾಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವರು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…ನೀ ನಿಂತರೆ ಸೊಗಸು… … Read more

ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ (premavide manade) – ಅಂತ

premavide manade

“ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂತ” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತಪ್ರಿಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರದ್ದು, ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ನಗುತ ನಲಿವ ಹೂವಾಗಿಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ… || ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ…|| ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ..ನಾ … Read more