ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ (Ee Lokavannu Saridugibidade) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

Ee Lokavannu Saridugibidade

“ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರ “7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ … Read more

ಈ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ (ee dina kushiyagide) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

ee dina kushiyagide

ಹಾಡು ಈ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷಿನಿ ಈ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೀಗ ಏನಾಗಿದೆಈ ಥರ ಹೊಸ ಕಾತುರ ನನಗೇಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಹೀಗೇಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾರಾಡಿದೆ ಮನಸೆಲ್ಲಏನ೦ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒ೦ದೊ೦ದು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ನ೦ಗೇನೊ ಆಗ್ತಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರ್ ಮೆ ಪಲ್ ಪಲ್ ದಿಲ್ ಮೆ ಹಲ್ ಚಲ್ ಹೋತಾ ಹೆ ಕ್ಯೂ ಜಾನೂನlife is beautiful love is wonderfullife … Read more

Sanje Suryane Nanadondu Bedike (ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

Sanje Suryane Nanadondu Bedike

ಹಾಡು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ಅನುರಾಧ ಶ್ರೀರಾಂ ಸಂಜೇ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ.. ಬೇಗ ಮುಳುಗಿ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಾ…ಚುಕ್ಕೀ ಚಂದ್ರನೇ ವಿಳಂಬ ಏತಕೇ ಬೇಗ ಬೆಳಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗು ಬಾ… ಹೇ ಏ ಏ ಬಿಸೋಗಾಳಿ ಈಗ ಬೇಗ. ಬೇಗ. ಬೇಗ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು.ಹೇ ಏ ಏ ಓಡೊ ಕಾಲ ನಿಂತು. ನಿಂತು. ನಿಂತು. ಹೋಗೋದುಸಾಕು.ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಕಾಯುತಿರುವೆ ನಿಮಗೆ … Read more