ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು (Nee Nadedare Sogasu) – ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು

Nee Nadedare Sogasu lyrics

ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದ ಹಾಡು “ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು” ಚಲನಚಿತ್ರದ “ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು” ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ವರಗಳು, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೆದಾಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವರು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…ನೀ ನಿಂತರೆ ಸೊಗಸು… … Read more