ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ (Sapta Sagaradaachee Ello) – ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]

“ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚರಣರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]” ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಡುಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ
ಚಲನಚಿತ್ರಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]
ಸಾಹಿತ್ಯಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್
ಸಂಗೀತಚರಣರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್
ಗಾಯನಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್

ನಾಡಿಯೇ ನಾಡಿಯೇ ಊ ನಾಡಿಯೇ
ನೀನಾ ಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ

ದಿನವೂ ನೇ ಬರುವ
ಆ ದಾರಿಯ ಆ ದಾರಿಯ
ಕಣುವೆ

ನಾಡಿಯೇ ನಾಡಿಯೇ ಊ ನಾಡಿಯೇ
ನೀನಾ ಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ

ದಿನವೂ ನೇ ಬರುವ
ಆ ದಾರಿಯ ಆ ದಾರಿಯ
ಕಣುವೆ

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾ
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ಆ ಸೆಯಲ್ಲ ನಾ

ಮನಸು ಪೂರಾ ನೀನೆ
ನಗುವ ಸಾರಾ ನೀನೆ

ಇರುವ ಪೂರು ಕ್ಷಣ
ನಿನ್ನೂ ತನನ
ನಾಮ ಮನನ
ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್

ನಲಿವು ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವೆ ನೀನೆ
ವರಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿನಃ
ಏನೂ ಟ್ರೇಡ್ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದ
ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್

ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರ ಬೇಕು
ಇರು ನೀನು ಇಳತೆ ಸಾಕು
ಕೇಳು ಕೇಳು

ನಾಡಿಯೇ ನಾಡಿಯೇ
ಬೇರೆತಯಾಗೆ ನಾನು ನೀನು
ನೀನು ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು
ಕೇಳು ಕೇಳು

ನೀಲಿ ಬಾಣ ಅಂಚಳ್ಳೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂತ
ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಹೋದಂತ
ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾ
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ಆ ಸೆಯಲ್ಲ ನಾ
ಆ ಆ..

ಮನಸು ಪೂರಾ ನೀನೆ
ನಗುವ ಸಾರಾ ನೀನೆ

ಇರುವ ಪೂರು ಕ್ಷಣ
ನಿನ್ನೂ ತಾಣ
ನಾಮ ಮನನ
ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್
ನಲಿವು ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವೆ ನೀನೆ

ಇರುವ ಪೂರು ಕ್ಷಣ
ನಿನ್ನೂ ತನನ
ಯಮ ಮನನ
ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್ ಓಹ್
ನಲಿವು ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವೆ ನೀನೆ

Leave a Comment