ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ (Jagave Neenu Gelathiye) – ಲವ್ 360

Jagave Neenu Gelathiye lyrics

“ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ಲವ್ 360” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಡು ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲವ್ 360 ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಶಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಗಾಯನ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮರುಭೂಮಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಓ ಚಿಲುಮೆಯೇಕನಸುಗಳ ರಾಶಿಯನು ತಂದಓ ಚೆಲುವೆಯೇ ಒಣ … Read more