ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ (Mooru Kaasina Kudure) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Mooru Kaasina Kudure

“ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ರಮೇಶ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ರಂಭಾ ಬೇಡ ಜಂಬಜಂಬ ಗಿಂಬ ಬೇಡ ರಂಭಾ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಏರಿ ಬಂದಳೋ … Read more

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ (Preethiyalli iro sukha gotte iralilla) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Preethiyalli iro sukha gotte iralilla

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ … Read more

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ (Eke Heegaytho Nanu Kanenu) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Eke Heegaytho Nanu Kanenu

“ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಛಾಯ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಛಾಯ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ … Read more

ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ (Ee Lokavannu Saridugibidade) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

Ee Lokavannu Saridugibidade

“ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರ “7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ … Read more

ಈ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ (ee dina kushiyagide) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

ee dina kushiyagide

ಹಾಡು ಈ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷಿನಿ ಈ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೀಗ ಏನಾಗಿದೆಈ ಥರ ಹೊಸ ಕಾತುರ ನನಗೇಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಹೀಗೇಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾರಾಡಿದೆ ಮನಸೆಲ್ಲಏನ೦ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒ೦ದೊ೦ದು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ನ೦ಗೇನೊ ಆಗ್ತಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರ್ ಮೆ ಪಲ್ ಪಲ್ ದಿಲ್ ಮೆ ಹಲ್ ಚಲ್ ಹೋತಾ ಹೆ ಕ್ಯೂ ಜಾನೂನlife is beautiful love is wonderfullife … Read more

Sanje Suryane Nanadondu Bedike (ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

Sanje Suryane Nanadondu Bedike

ಹಾಡು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ಅನುರಾಧ ಶ್ರೀರಾಂ ಸಂಜೇ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ.. ಬೇಗ ಮುಳುಗಿ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಾ…ಚುಕ್ಕೀ ಚಂದ್ರನೇ ವಿಳಂಬ ಏತಕೇ ಬೇಗ ಬೆಳಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗು ಬಾ… ಹೇ ಏ ಏ ಬಿಸೋಗಾಳಿ ಈಗ ಬೇಗ. ಬೇಗ. ಬೇಗ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು.ಹೇ ಏ ಏ ಓಡೊ ಕಾಲ ನಿಂತು. ನಿಂತು. ನಿಂತು. ಹೋಗೋದುಸಾಕು.ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಕಾಯುತಿರುವೆ ನಿಮಗೆ … Read more