ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ (Ra Ra Rakkamma) – ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ

“ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ” ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ” ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಡುರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ಚಲನಚಿತ್ರ:ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ
ಸಾಹಿತ್ಯಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ
ಸಂಗೀತಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್
ಗಾಯನನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್

ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ನಾ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿ
ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ನಾ ಬಂದೆ ಬುಲಾಕ್ ಕಾರ್ತಾಲಿ
ರಿಂಗಾ ರಿಂಗಾ ರೋಜು ಲಂಗಾ
ಉಟ್ಟು ಬರುವಾಗ
ಅಡ್ಡ ಸೇರಗು ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು
ಹೆಂಡ ಸುರಿವಾಗ

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ

ಹ್ಮ್ಮ್ ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ

ನಾಲೆ ಬೆಳಗೆ ಗಂಟೆ
ನಾನೂ ನಿನ್ನ ನೆಂಟ
ನೀ ಸಿಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟು
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಮ್ಮ

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಂಟಾ
ಈ ಐನಾತಿ ಸೊಂತಾ
ನೋಡೋ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ
ನೂರು ಬಾತ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಸೋದನೆ ಬೇಡ ಬಾ
ಸುಕ್ಕ ರಕ್ಕಮ್ಮಾ

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ

ಹ್ಮ್ಮ್ ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ

ಹಾರಾಡಿ ತೂರಡಿ ತೇಲಾಡಿ
ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ

ಹೇ ಪೇಟೆ ಸಾಹೇಬ ನೀ ಬಂದೂ
ನನ್ನ ಕಯ್ಯೆ ಹಿಡುಕೊಂಡೆ

ಅಯ್ಯೋ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಡ
ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತೆ
ಕಯ್ಯ ಹಿಡಿ ಬೇಡಾ ಆ ಆ

ಬಾರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ
ನಾನೂ ಗುಮ್ಮೋ ಗೂಳಿ
ಬಿಟ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ
ನಿಂಗೆ ಯೆಂಟೂ ದಿಕ್ಕಮ್ಮಾ
ನಾನೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ
ಹುಟ್ಟ್ದಾಗಿಂದಾ ಪೋಲಿ
ಹೋದ್ರೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
ನಾ ವಾಪಾಸ್ ಬರಕ್ಕಮ್ಮಾ
ಹೊಂಟೊದ್ರೆ ಪಡ್ತೀಯ ದುಃಖ
ರಕ್ಕಮ್ಮ ಆ

ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ
ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ

ಹ್ಮ್ಮ್ ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ
ಎಕ್ಕಾ ಸಾಕಾ

Leave a Comment